ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
(elektronická forma)

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov: 

 

Biovital Bratislava s. r. o.

 

Sídlo:              Rajčianska 5092/46, Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07

IČO:                51 327 881

Zápis:             Obchodný register OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č. 126585/B

Zastúpený:     Ingrid Valachová, konateľ spoločnosti

kontakt:          e-mail: biovital.ba@gmail.com, tel.: +421 911 764 924

 

WEB:              http://biovital-bratislava.sk/

Prevádzka:     Drieňová 27, 821 01 Bratislava

 


V prípade, že si prajete, aby sme už nespracúvali Vaše osobné údaje, môžete svoj poskytnutý súhlas (a to aj čiastočne) odvolať zakliknutím z nasledovných možností:

.

.

.

.


VYPLNTE E-MAIL & ZAŠKTNITE    >>> 

ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV (elektronická forma)

Poučenie: Odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom založeného na súhlase pred jeho odvolaním.