Bicom Optima

Biorezonančná metóda BICOM sa používa v západnej Európe už viac ako 25 rokov v lekárstve a cez 10 rokov vo veterinárnej medicíne. Patrí rovnako ako napr. homeopatia a akupunktúra do oblasti tzv. “komplementárnej medicíny”.


Diagnostika a terapia v jednom prístroji. 


Dôležité teoretické základy biorezonančnej terapie sa potvrdzujú prostredníctvom najnovších poznatkov v kvantovej fyzike a biofyzike. Podľa poznatkov kvantovej fyziky majú materiálne častice ako vlnový, tak aj časticový charakter. To znamená, že hmota je vlastne energia a všetky substancie - teda aj všetky bunky, časti tela, ale aj vírusy, baktérie, pele, toxíny, nikotín atď. - majú elektromagnetické vyžarovanie, tzv. frekvenčnú vzorku.

Žijeme v období komunikácie a informácií. Je načase, aby sme si uvedomili, že telo môže fungovať a regulovať iba vtedy, keď sa v ňom odohráva správna komunikácia a tým aj výmena informácií medzi bunkami. Výskum biofotónov vychádza z toho, že bunky spolu komunikujú prostredníctvom "svetelných bleskov" (vyžarovanie fotónov) - vymieňajú si informácie cez určité frekvencie.

Zaťažujúce vplyvy alebo substancie môžu zabraňovať komunikácii medzi bunkami. V zdravom tele funguje táto výmena informácií bez prekážky. Tak môže každá bunka popr. každá časť tela splniť svoju úlohu.

Ak telo ovplyvňujú rušivé substancie (jedy, vírusy, baktérie atď.) alebo zaťažujúce žiarenie, môžu zabraňovať komunikácii medzi bunkami.

Ak je komunikácia medzi bunkami narušená, je tiež sťažená ich práca, čo sa môže rýchlo prejaviť najprv prostredníctvom viac či menej jasných porúch existenciálnej orientácie (duševného stavu), poklesu výkonu, chronickej únavy a neskôr tiež organickými zmenami a tomu zodpovedajúcimi symptómami.

Prístroj Bicom optima tu ponúka cennú pomoc. Tak možno v mnohých prípadoch zistiť, aké záťaže môžu viesť u pacientov k zdravotným poruchám (napr. baktérie, vírusy, elektrický smog, materiály používané v stomatológii, alergény atď).

Terapia s prístrojom Bicom optima je založená na holostickom prístupe a uprednostňuje zisťovanie príčin, nie iba príznakov.

Človek nie je tvorený len bunkami, tkanivami a orgánmi, ale aj rozumovými a emočnými prejavmi. Celostná medicína teda lieči iným spôsobom, a to tak, že nájde a rieši príčiny choroby, ktoré môžu byť rozložené rôzne po tele, ale aj v psychike. Na rozdiel od západného lekárstva nelieči len príznaky choroby. Nenúti pacientovi závislosť na liekoch, ktoré môžu škodiť vedľajšími účinkami a tým môžu u pacienta vyvolať iné problémy.

Prístroj BICOM OPTIMA vytvára okruh KLIENT – PRÍSTROJ – KLIENT, ktorej výsledkom je fyzikálna eliminácia poruchového stavu v organizme.

Počas terapie sa meria elektromagnetické vlnenie, ktorého zvýšenie alebo zníženie súvisí s poruchou činnosti príslušných orgánov v ľudskom organizme.

V prístroji Bicom optimaA je integrovaný patentovaný biologický filter, ktorý rozdeľuje pacientovo frekvenčné vlnenie na harmonické a patologické. Vďaka špičkovým počitačovým programom harmonické vlnenie zosilní a patologické invertuje.

Jednoducho povedané, vlastné  vlnenie organizmu prístroj zosníma, privádza do prístroja, kde sa upraví na potrebnú hodnotu a vráti sa späť. Týmto procesom sa odštartujú regeneračné a samoregulačné procesy organizmu.

V prístroji  Bicom optima je nahratých vyše 1000 terapeutických programov a 200 osvedčených terapeutických kombinácií podľa diagnóz. Vďaka druhému terapeutickému kanálu je možné vykonávať dve terapie súčasne.v Navyše obsahuje vyše 400 substancií (alergény – peľové, potravinové, baktérie, vírusy, parazity, ťažké kovy a pod), ktoré sú využívané na diagnostiku ale aj pri frekvenčnej harmonizácii organizmu. Prístroj pracuje aj v nízkych frekvenciách 1-25 Hz, čo umožňuje reguláciu a uvoľnenie blokád na psychickej úrovni.

Diagnostické možnosti

Biorezonančná diagnostika nám umožňuje zistiť:

·       stav a zaťaženie jednotlivých orgánov

·       existujúce ochorenia (aj v počiatočnom štádiu, keď sa ešte neprejavia fyzické príznaky ochorenia)

·       prítomnosť patogénov v organizme – baktérie, vírusy, plesne, parazity

·       alergiu na – peľ, potraviny, chlad, slnko, hmyz, plesne, srsť zvierat

·       potravinovú intoleranciu

·       geopatogénnu záťaž a záťaž elektrosmogom – počítač, mobilný telefón, vysoké napätie

·       chemickú a toxickú záťaž organizmu – ťažké kovy, herbicidy, fungicídy, pesticídy

·       psychickú nerovnováhu pomocou Bachových esencií

·       energetickú hladinu organizmu

·       energetické blokády v organizme


Terapeutické možnosti

·       komplexná diagnostika

·       antistresová a bachová terapia

·       antinikotínová terapia

·       eliminácia chuti na sladké a alkohol

·       chrípka, vírusy a posilnenie imunity

·       likvidácia patogénov – baktérie, vírusy, plesne, parazity

·       detoxikácia organizmu

·       alergie – peľové, potravinové, chlad, slnko

·       potravinová intolerancia a tráviace ťažkosti

·       ťažkosti pohybového aparátu

·       najčastejšie riešené problémy – preklik na príslušnú časť


Podrobnejšie o účinnosti biorezonančnej terapie nájdete

http://www.bicom-optima.sk/terapeuti/ucinnost 

Výsledok merania

Písomná správa, ktorá obsahuje:

·       všetky záťaže ktoré sú mimo normy

·       psychickú nerovnováhu – čísla bachových esencií

·       navrhované postupy na regeneráciu organizmu

·       odporúčané frekvenčné terapie

·       plán detoxikácie


Príprava na diagnostiku

Meranie nie je vhodné pre ľudí s epilepsiou a kardiostimulátorom.

Pre ostatných je táto metóda maximálne presná, bezpečná a bezbolestná. Na meraní sa môžu zúčastniť aj deti (veková hranica nie je určená, ale odporúča sa pri malých a živších deťoch konzultovať vopred podrobný priebeh merania).

Pred meraním sa odporúča dve hodiny nejesť, nepiť kávu a alkohol. Je vhodné piť iba čistú vodu, prípadne nesladený čaj. Počas vyšetrenia sa nesmú na tele klienta nachádzať žiadne kovy – náušnice, retiazky, hodinky, náramky, piercingy, opasok atď a musia byť vypnuté mobilné telefóny.