Antistresová terapia

Stres je u mnohých z nás súčasťou každodenného života. V dnešnom uponáhľanom svete bremeno stresu na každého z nás neustále narastá. Stres vyvoláva úzkosť a spôsobuje dramatické telesné a duševné zmeny. Neustály stres a prekonávanie stresových situácii v živote človeka dokážu spôsobovať zdravotné ťažkosti a nepríjemné ochorenia. Stres okrem toho podstatne zvyšuje riziko srdcových chorôb a mozgovej príhody.

Preto Vám ponúkame terapiu prostredníctvom prístroja Bicom Optima, ktorý má rad nových programov v najnižšom frekvenčnom rozsahu. Technický vývoj umožnil rozšíriť frekvenčné spektrum o rozsah 1 – 25 Hz. Je to veľmi dôležitý rozsah, v ktorom pracujú aj mozgové vlny.

Terapiou v tomto najnižšom frekvenčnom rozsahu oslovíme i túto úroveň a môžeme dosiahnuť reguláciu uvoľnenia blokov na riadiacej úrovni, do ktorej pri terapii doteraz nebolo možné zasahovať. To dáva možnosť riešiť zdravotné problémy psychického charakteru ako napr. depresie, poruchy osobnosti, úzkostné a panické stavy, neurózy a závislosti – na alkohole, drogách či liekoch.

strersjpg